CLIENT CHARTER

  1. Perkhidmatan kaunter bagi semua urusan dilayan dalam tempoh lima (5) minit.

  2. Memastikan sekurang-kurangnya sepuluh (10) program/aktiviti transformasi di bandar dan di luar bandar dilaksanakan bersama Pusat Tanggungjawab (PTj), Fakulti, Kelab dan Persatuan berdaftar di UPSI dalam setahun.

  3. Memastikan program/aktiviti sukarelawan dan khidmat masyarakat yang melibatkan komuniti dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya lima belas (15) kali setahun.

  4. Membuat pelan tindakan terhadap bencana alam dalam tempoh 48 jam.

  5. Maklum balas kepada pengadu perlu dibuat dalam tempoh satu (1) hari bekerja untuk memberitahu bahawa aduan mereka telah diambil perhatian dan akan diselesaikan.