FUNCTION

 • Merancang program yang melibatkan fakulti dalam aktiviti Transformasi di bandar dan luar bandar.

 • Sebagai perantara membolehkan komuniti tempatan mengakses kursus universiti dan kemudahan yang tidak digunakan sepenuhnya

 • Bertanggungjawab melibatkan pakar-pakar yang berkelayakan untuk mengajar kursus-kursus jangka pendek

 • Mengkoordinasi aktiviti sukarelawan melibatkan komuniti.

 • Menyelaras ResQ Team UPSI.

 • Menjalinkan kerjasama dengan Agensi Korporat melaksanakan tanggungjawab sosial (Corporat Partners).

 • Menjalinkan kerjasama dengan komuniti melaksanakan program kemasyarakatan

 • Sebagai Urusetia dan Pusat yang bertanggungjawab dalam menyelaraskan program melibatkan Sekolah-sekolah Bitara UPSI.

 • Sebagai Pusat yang bertanggungjawab dalam menyelaraskan Majlis Muafakat Pendidikan di peringkat UPSI.

 • Sebagai Pusat yang menyelaraskan perancangan dan pelaksanaan Edu-Forest UPSI bermula pada tahun ini.

 • Melaksanakan projek khas komuniti di negeri Perak.